ΑρχικήΕνημέρωση Επενδυτών › Ανακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.

Ανακοινώσεις προς επιτροπή κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.2019

09/10/2019 Ανακοίνωση διαγραφής των μετοχών της Α.Ε. <<ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.>> από το Χρηματιστήριο Αθηνών

23/09/2019 Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.B.E.E.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών

26/08/2019 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης άσκησης δικαιώματος εξαγοράς

22/07/2019 Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Orkla Food Ingredients AS για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, αύλων, μετά ψήφου μετοχών της Α.Ε. «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

19/07/2019 Παύσης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

10/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

05/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

05/07/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/07/2019 Aνακοίνωση αποτελεσμάτων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας ORKLA FOOD INGREDIENTS AS προς τους μετόχους της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

04/07/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14/06/2019 Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ της Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» επί της υποβληθείσας Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS»

09/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

03/04/2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

01/04/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007

29/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/03/2019 ‘ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

29/03/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

21/03/2019 Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019

2013

16/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

02/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

29/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

26/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

22/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

15/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

14/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

04/11/2013 Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2012, σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994

01/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

23/10/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

15/10/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

10/10/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

09/10/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

07/10/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

27/09/2013 Ανανέωση διαρκείας Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

09/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

05/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

04/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

03/09/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

14/08/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

19/06/2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

07/06/2013 Ανακοίνωση για συνέχιση σύμβασης Ειδικού Διαπραγματευτή

09/04/2013 Ανακοίνωση ορισμού νέου εσωτερικού ελεγκτή σε αντικατάσταση υφιστάμενου

08/04/2013 Ανακοίνωση για μεταφορά σε Κυρία Αγορά

27/03/2013 Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

19/03/2013 Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2013


Η σελίδα www.stelioskanakis.gr χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερα
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγκατασταθούν ή όχι τα cookies αυτά, πατώντας:
ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ